Sidste nyt

Referat fra frivilligmødet d. 19. april

Læs her.

 

Ture til skovhytten 1 gang om måneden her i foråret.

Læs mere under arrangementer. Vær opmærksom på at der er begrænsede pladser.

 

"Mandags gutterne"

Er for mænd i alderen 60 + og førtidspensionister. der har lyst til at komme ud og være sociale med andre mænd. 

Næste gang er mandag d. 8. august ved Pumpestation Nord, Fuglsandvej, Skjern.

Tilmelding senest 1 uge før på tlf. 96488020 og 99741051.

Se program for efteråret 2016 her 

 


Værtsbordet.

Ved værtsbordet kan du: Få en lille snak, køber biletter til arrangementer, købe medlemskort og få en rundvisning.

 

Åbningstiderne er:

Mandag - torsdag kl. 10 - 11 

Fredag er værtsbordet lukket.

 

 

Mad og Samvær

Maden smager bedre i andres selskab. Der er flere tilbud om, at mødes omkring maden.

Læs plakaten og henvend dig til personalet, hvis du er interesseret.

Se plakaten her.

Læs prisliste her

 

 

 

Læs brugerrådets referater

Klik på Hvem er vi og derefter på Brugerrådet.

 

Få hjælp til den digitale verden.

Læs mere under aktiviteter.

Klik på Computerundervisning

 

 


Velkommen til

Skjern Seniorcenter

 

Søndag d. 7. september 2014: Skjern Seniorcenter stod under vand og er dermed lukket på Anlægsvej. Midlertidig adresse: Holger Danskesplads 4, 1 sal tv, 6900 Skjern

 

Tirsdag d. 14. juni 2016: 

Byrådet har besluttet følgende:

  • Ringkøbing-Skjern Kommune placerer det fremtidige Skjern Seniorcenter på slagterigrunden (Nygade 48, Skjern), og kommunen køber et nyistandsat seniorcenter af de nuværende ejere for 18,2 mio. kr. ekskl. moms samt afsætter en pulje på 0,5 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer eller tilføjelser, som kan frigives af udvalgsformanden.

Der bliver nu nedsat et byggeudvalg hvor bl..a. formand for brugerrådet Gudrun Skovgaard, brugerrådsmedlem Benny Dueholm og leder Janne Nielsen deltager.

I øjeblikket bliver der afholdt møde med alle holdene på Skjern Seniorcenter, hvor det er muligt at komme med ønsker til lokalerne. 

 

Torsdag d. 28. januar 2016:

Social- og sundhedsudvalget har besluttet, at der arbejdes videre med slagterigrunden som første prioritet og at administrationen indleder forhandlingerne. 

Læs beslutningen her

 

Onsdag d. 25. november 2015 

I dag har Social og Sundhedsudvalget behandlet punktet om fremtidig placering af Skjern Seniorcenter. Det fremgår af referatet at: "Social- og Sundhedsudvalget ønsker at arbejde videre med 2 forslag, som er slagterigrunden og vandværksgrunden (Engtoften), hvor første prioriteten er slagterigrunden og anden prioritet er vandværksgrunden(Engtoften)".

 

Onsdag d. 30. september 2015

I dag har social og sundhedsudvalget behandlet punktet om en fremtidig placering af Skjern Seniorcenter. Som det fremgår af referatet ønsker udvalget, at undersøge mulighederne nærmere. Læs referatet her.

 

Mandag d. 10. august 2015

Vi holder lukket denne dag, da gulvet bliver slebet af i "den gamle biograf". 

 

Torsdag d. 2. juli 2015

I dag har Social og sundhedsudvalget bedt brugerrådet, ældrerådet og handicaprådet om et høringssvar på en fremtidig placering af Skjern Seniorcenter. 

I løbet af sommeren vil Brugerrådet i den forbindelse tale med brugerne om deres holdning til spørgsmålet. Ud over et skriftligt høringssvar er repræsentanter fra de tre råd inviteret til et dialog møde med Social og sundhedsudvalget i august. 

I kan se notatet ved at klikke her. 

Bilag 1 

Bilag 2. 

 

Mandag d. 1. juni 2015:

Vi arbejder på at sætte "den gamle biograf" lidt i stand, så vi også har mulighed for at bruge det til aktiviteter. Vi håber det er klar til åbent hus i august. De hold der bliver plads til vil få besked i løbet af juni.

Desuden har vi fået lov til at leje "torve" lokalet ud (den del af det gamle fitnesscenter) til foreninger for ældre. Dette kan kun ske udenfor Skjern Seniorcenters åbningstider. Læs mere under fanen "Om centeret". Klik på "faciliteter". 

I løbet af denne uge, vil der blive sendt brev ud til de foreninger vi har adresser på.

Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte Janne Nielsen på 9974 1002

 

Tirsdag d. 5. maj 2015: 

Vi har i dag forlænget den midlertidige lejeaftalen på Holger Danskes Plads 4, 1 sal.

 

Mandag d. 16. marts 2015:

Alle brugere af Skjern Seniorcenter inviteres hermed til informations møde med Social og Sundheds udvalgsformanden Karsten Sørensen og Fagchef for Sundhed og Omsorg John Christensen tirsdag d. 31. marts kl. 14 - 15 på Skjern Seniorcenter, Holger Danskesplads 4.

Læs mere her.

 

Tirsdag d. 3. februar 2015:

Nu er de sidste trænings redskaber kommer hjem. Der er mulighed for at benytte motionscykler, løbebånd, arm og ben træner. Åbningstiderne kan ses under fanen aktiviteter. Klik på åben træning.

 

Torsdag d. 29. januar 2015:

Social og Sundhedsudvalget besluttede i går, at udsætte sagen, med henblik på at få en afklaring fra Teknisk udvalg omkring konsekvenserne af nuværende og kommende vejrsituationer. 

Dermed er det ikke i øjeblikket muligt at sætte en tidshorisont, i forhold til hvornår der er en afklaring for Skjern Seniorcenter.

Læs beslutningen her

 

 

Mandag d. 26. januar 2015:

Onsdag d. 28. januar 2015 har Social og Sundhedsudvalget følgende sag på dagsorden: Overvejeler om forebyggende tiltag for oversvømmelse af Skjern Seniorcenter og Ældre centeret Enghaven.

Der er følgende bilag til sagen:

Bilag fra Land, By og Kultur. Klik her

Notat om fremtidige klimaudfordringer. Klik her.

Stormrådets afgørelse af 29.10.14. Læs her.

Status fra aktivitetslederen. Klik her.

 

Mandag d. 29. december 2014:

Hjemmesiden er nu opdateret og du kan se, hvor dit hold holder til i foråret 2015. Klik øverst i fanen aktiviteter og find dit hold.

Vær opmærksom på at motionsredskaberne først bliver leveret sidst i januar. Vi har kun bestilt nogle få redskaber på nuværende tidspunkt.

 

Til alle frivillige foreninger, der plejer at leje lokaler på Skjern Seniorcenter. Vi har desværre ikke mulighed for at leje lokaler ud til jer, før vi åbner i egne lokaler igen. Der er i øjeblikket ingen tidsplan lagt.

 

Ved spørgsmål kontakt Janne Nielsen 99 74 10 02

 

Onsdag d. 10. december 2014:

Vi er i fuld gang med at indrette lokalerne på Holger Danskesplads 4, 1 sal tv. Vi indretter med brugte møbler - men har også bestilt hvilestole og nogle få træningsredskaber. De vil blive leveret i løbet af januar.

Vi åbner dørene mandag d. 5. januar 2015 kl. 8.

Alle de frivillige der er tilknyttet Skjern Seniorcenter er inviteret til et orienterings møde d. 17. december kl. 13.30 - 15.

Efter d. 17 december bliver hjemmesiden opdateret og du vil kunne se, hvor dit hold skal mødes i det nye år.

Til orientering er sagen vedr. Skjern Seniorcenters fremtid flyttet til social og sundhedsudvalgsmødet i januar.

 

Ring endelig hvis du har spørgsmål til Janne Nielsen telefon 9974 1002

 

Onsdag d. 12. november 2014:

Midlertidige lokaler:

Vi arbejder på at finde en anden løsning på midlertidige lokaler. Vi vil gerne have plads til at samle daghjem og en del af de åbne tilbud i samme hus. Vi er ved at lave aftale om brug af "center salen" i Skjern Centret. Vi arbejder på, at det vil kunne stå klar pr. 5. januar 2015.

Lokalerne giver dog ikke mulighed for, at vi kan lave glasværksted og træværksted.

Personalet og brugerrådet vil orientere jer løbende, men I er stadig velkommen til at ringe til Janne Nielsen, leder Aktivitet Syd. Telefon 99 74 10 02

 

Skjern Seniorcenter, Anlægsvej 19, Skjern:

Inden for kort tid, vil der bliver lavet en lille forhøjning på vores dige ved Skjern Seniorcenter. Diget vil blive forlænget hen over indgangen til den lille parkeringsplads. Dette kun for at kunne holde kraftig regn væk fra Skjern Seniorcenter. Det er dermed ikke en permanent løsning.

 

Torsdag d. 30. oktober 2014:

Social og Sundhedsudvalget besluttede sig for at afvente analysen. Der afholdes møde i udvalget igen d. 17. december 2014, hvor sagen vil være på dagsorden igen.

Tirsdag d. 28. oktober 2014:

I morgen er sagen vedrørende Skjern Seniorcenter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden. Her vil det blive besluttet, om vi skal afvente en analyse af hvordan man evt. kan sikre Skjern Seniorcenter mod oversvømmelser fra Kirkeåen. Du kan læse sagen  ved at klikke her.

 

Mandag d. 6. oktober 2014:

Skadeservice firmaet er færdige med at tømme Skjern Seniorcenter.

Jeg har fået en del henvendelser fra brugere af Skjern Seniorcenter der er bekymret over, hvad der skal ske med alle vores ting.

Jeg kan fortælle, at alt der ikke er beskadiget, bliver opbevaret på lager. Desuden bliver alt det, der kan betale sig at rense, og som ikke har taget skade af at stå i kloak vandet, renset og opbevaret på lager.

Det er det professionelle firma der har vurderet, hvad der kan bevares.

Så det er ikke alt der er kasseret - men en meget meget stor del af vores ting er ødelagte efter vandskaden.

 

Tirsdag d. 23. september 2014:

 

Frivilligfesten er flyttet til Seniorgården i Tarm. Hvis du har tilmeldt dig til Skjern før vandskaden, har vi brug for at modtage din tilmelding igen.

Hvis du er behov for kørsel, kan du blive skrevet op ved personalet.

 

Fredag d. 20. september 2014:

Nu er lokalerne på Skjern Seniorcenter helt tomme. Nu skal gulv og tapet tages af og affugtningen fortsætter.

Næsten alle hold er placeret i andre lokaler - se under aktiviteter. Vi arbejder fortsat på, at finde lokaler til de sidste hold.

Daghjemmet er på Bredgade 49, 1 sal (hjemmeplejens kantine).

Vi har haft en god uge på Bredgade på trods af for lidt plads. Desuden er hvile mulighederne dårlige, og derfor er der flere daghjemsbrugere, der har kortere dage i daghjemmet end vanligt.

Andre brugere af Skjern Seniorcenter er velkommen til at komme forbi.

Ved spørgsmål ring til Janne Nielsen 99 74 10 02 eller personalet på 99 74 10 51

 

Mandag d-. 15. september 2014:

Vi er klar til at tage imod daghjemsbrugerne på Bredgade 49, 1 sal i morgen. Andre brugere af Skjern Seniorcenter er også velkommen til at kikke forbi i løbet af ugen.

Der er også mulighed for, at ringe til Janne Nielsen på 99 74 10 02 eller til personalet på 99 74 10 51.

 

Torsdag d. 11. september 2014:

Skadeservice firmaet arbejder stadig på at tømme Skjern Seniorcenter. Herefter skal gulvbelægningen og tapet tages af, og der skal sættes flere affugtere op.

 

Daghjem:

Daghjemmet er lukket mandag d. 15. september. Herefter åbner vi daghjemmet på Bredgade 49, 1 sal (ovenover Fakta). Vi har fået lov til, at benytte hjemmeplejens kantine som daghjem.

Åbne tilbud

Vi arbejder på, at finde lokaler til så mange aktiviteter som overhovedet muligt. Når der er lavet aftale om lokaler med den frivillig, bliver det skrevet ind under den enkelte aktivitet.

Klik på din aktivitet og se oplysninger om lokale og forplejning.

Søndagscafen:

Holder til i Enghavens cafeteria. Første gang søndag d. 21. september.

 

Ved spørgsmål kontakt:

Janne Nielsen på 99 74 10 02 eller 29 61 65 44

 

 

Mandag d. 8. september 2014:

Adgang forbudt.

Alt vandet er nu fjernet fra Skjern Seniorcenter og skadeservice firmaet er i gang med at arbejde.

Alt bliver registeret og fjernet.

Da der har stået kloark vand i hele huset er der forbundet med smittefare, at være i centeret. Derfor er der adgang forbudt for andre end personale, der skal arbejde med skaderne.

Vi siger mange tak til jer der allerede har tilbudt jeres hjælp, og vi vil rigtig gerne have det tilgode.

 

Privat genstande i aktivitetscentret skal dækkes af privat forsikring.

 

Fællesspisning på torsdag er aflyst. Gem din billet. Vi arrangerer en fællesspisning på et andet tidspunkt.

 

Søndag d. 7. september 2014:

Søndagscafén er aflyst i dag.

Aktiviteter og arrangementer er aflyst, ind til anden besked er givet.

 

Daghjemmet er lukket mandag. Herefter vil daghjemmet være åbnet og holde til på Enghaven i den første uge.

Åbningstiderne vil være:

Mandag kl 9 - 15.30

Tirsdag kl. 9 - 13

Onsdag kl. 9- 13

Torsdag kl. 9  - 15.30

Fredag kl. 9 - 11.30

 

Undervisningen vedr. Ensomme Ældre vil blive afholdt på Seniorgården, Torvegade 20, 6880 Tarm kl. 14 - 17.

 

Vedr. foreninger der har booket lokaler på Skjern Seniorcenter: Det kan i visse tilfælde være muligt, at låne lokale på Seniorgården. Kontakt Janne Nielsen på 29616544.

 

Mvh Janne Nielsen

Aktivitetsleder.

 

Har du lyst til at møde andre og deltage i aktiviteter og det sociale samvær, har du rig mulighed for det på Skjern Seniorcenter.

 

Skjern Seniorcenter tilbyder aktiviteter for alle pensionister og borgere over 60 år. Der er fagligt uddannet personale ansat, men mange af aktiviteterne foregår på frivillig basis. Vi har desuden et brugerråd, der er med til at planlægge aktiviteterne.

 

Skjern Seniorcenter består af et daghjem og et åbent tilbud. Læs mere under ”Hvem er vi?”

Du finder svar på spørgsmål om priser, kørsel osv under "Om Skjern Seniorcenter".

Du kan læse mere om hvad der foregår på Skjern Seniorcenter under "Arrangementer" og "Aktiviteter".

 

Du er altid velkommen til at ringe eller komme og besøge os, hvis du er interesseret i at benytte vores tilbud.

 

Når du kommer i huset vil du blive budt velkommen af frivillige ved værtsbordet.

Ved værtsbordet kan du få information om centeret, købe brugerkort og billetter til arrangementer og få en rundvisning.

Værtsbordet er åbent:

Mandag - Tordag kl. 10 - 11 og kl. 13.30 - 14.30

Fredag lukket

 

 

 

Vi glæder os til at se dig.